Tiedoitus

  • Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan paikallislehdessä ja Kirkkonummi JHL facebook sivuilla, sekä yhdistysken omilla nettisivuilla, jhl443.fi
  • Tapahtumista tiedoitetaan facebook sivuilla, yhdistyksen nettisivulla, sekä toimipisteiden ilmotustauluilla YHTEYSHENKILÖIDEN KAUTTA
  • Käytämme myös omayhdistys palvelua jonka avulla voimme lähettää sähköpostia kaikille jäsenille kerralla.

 Hallituksen varsinaiset jäsenet vuodelle 2021

Puheenjohtaja: Ari Liuhta

Varsinaiset jäsenet: Riki Saarimaa, Katja Juuti, Tuija Häkkinen, Elina Mattila, Tanja Makkonen, Anne Laakso-Sopukki, Sini Ylipuranen

Luottamusmiehet 2021

Keittiöhenkilökunnan luottamusmies Annu Saarentaus

Varhaiskasvatuksen luottamusmies Tuija Häkkinen

Pääluottamusmies Katja Juuti 

Varapääluottamusmies sekä tuntipalkka Riki Saarimaa

Siuntion pääluottamusmies Anne Laakso- Sopukki


JHL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja uuden kunta-alan pääsopimuksen neuvottelutulokset torstaina 28.5.2020.

JHL:n edustajisto hyväksyi uuden KVTES:n torstaina 28.5.2020 kokouksessaan. Uuden sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia ja vastikkeettomat kiky-tunnit poistuvat elokuussa. Samassa kokouksessa edustajisto hyväksyi myös kunta-alan pääsopimuksen.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.4.2020 −28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

Ensimmäinen yleiskorotus 1.8.2020. Yleiskorotuksessa noudatetaan niin sanottua sekalinjaa, jolloin korotus on joko 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia.

Euromääräinen korotus maksetaan niille henkilöille, joiden tehtäväkohtainen palkka on korkeintaan 2131,15 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka ylittää kyseisen summan, korotus maksetaan prosenttikorotuksena.

JHL:n kokoaikaisista täyspalkkaisista on 72,5 prosenttia euromääräisen korotuksen piirissä.

Toinen yleiskorotus  1.4.2021. Yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavasti edellä mainittuina ajankohtina 1,22 prosenttia ja 1 prosentti.

Paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,80 prosenttia ja se maksetaan 1.4.2021.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

Paikallisessa järjestelyerässä on niin sanottu työnantajaperälauta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli erän käyttämisestä ei paikallisissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää, miten järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että erän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä.

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus oli määräaikainen ja se päättyi vuonna 2019.

Lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä viranhaltijalle tai työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.