Kirkkonummen JHL 443

Koko kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4. kello 00.01 alkaen toistaiseksi

Kielto koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:

  • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske:

Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu myös:

  • kunta-alan sopimusten viranhaltijat
  • omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajat
  • lasten/lapsen kodissa työskenteleviä kolmiperhepäivähoitajat
  • työllistetyt.