Toimintasuunnitelma 2018

EDUNVALVONTA

Yhdistyksen tavoitteena on tehokas edunvalvontaorganisaatio, jonka keskipisteessä on yhdistyksen hallitus.

Tehokkuus edellyttää toimivan hallituksen lisäksi osaavaa luottamusmiesverkostoa. Hallituksen koulutusta jatketaan ja luottamusmiehet osallistuvat omien tehtäväalueidensa koulutuksiin.

 

Edunvalvonta voi toimia tehokkaasti vain silloin, kun me saamme tiedon epäkohdista tai asioista, jotka edellyttävät toimenpiteitä.

Tämän vuoksi kannustamme jäseniä yhteydenottoihin. Samalla mietimme uusia tapoja selvitellä työpaikkojen tilanteita.

Paikallisen sopimisen seurauksena luottamusmiesten työnkuva on muuttunut jäsenlähtöisestä edunvalvonnasta välilliseen edunvalvontaan ja koko kunta organisaatio tason kehittämiseen. Kuntamme taloudellisen tilanteen vuoksi työhyvinvoinnin ja työsuojelun osuus edunvalvonnassa on noussut palkkojen kehittymisen ja työsuhdeturvan varmistamisen rinnalla tärkeiksi tavoitteiksi.

Yhdistys tulee tarkoin seuraamaan työnantajan säästötoimenpiteitä ja ottaa myös tarvittaessa kantaa, joko yksin tai yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että Kirkkonummen kunta haluaa ja kykenee rekrytoimaan ja valmentamaan riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä sekä huolehtimaan myös ikääntyvästä sekä vajaakuntoisesta henkilöstöstään.

Lisäksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että kunnan oma työ jatkuu vähintään nykyisellä tasolla eikä sitä ulkoisteta.

Yhteistoiminnan tilan jatkuva seuranta ja kehittäminen kuuluvat myös edelleen keskeisesti edunvalvontaan.

 

Kevätkokous

Järjestetään vuoden 2018 keväällä aikavälillä 1.3. - 30.4.2018.

Kokouksessa käsitellään JHL:n kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kevätristeily

Risteillään toukokuussa 2018.

Tarkempi ajankohta sekä ohjelma ilmoitetaan keväällä 2018.

Perinteinen kalakilpaJärjestetään syksyllä 2018.

Syyskokous

Järjestetään loka-marraskuussa 2018

Käsitellään JHL:n syyskokoukselle määräämät asiat.

Harrasteillat Tuvalla keväisin ja syksyisin

Teemat ja muu ohjelma tarkentuvat lähempänä iltoja. Yritetään saada yhdistyksen toimitilalle enemmän käyttäjiä jäsenien keskuudesta

Jäsenillat

Eri ammattialoille järjestetään omia ammatillisia tapaamisia toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ammatilliset koulutus- ja opintopäivät

JHL:n järjestämät ammatilliset koulutus-/opintopäivät.

Jäsenille yhdistyksen tuki ja koulutus raha